Gastronomia de Galicia 

Ribeiro

Vino Ribeiro
 

<< volver

Elaboración e etiquetaxe

Técnicas de elaboración:

Na produción de mosto séguense as prácticas tradicionais, aplicadas cunha tecnoloxía orientada á mellora da calidade do produto final. Aplícanse presións adecuadas para a extracción do mosto ou do viño e a súa separación do bagazo, de xeito que o rendemento non sexa superior a setenta litros de viño por cada cen quilos de uva.

Para a obtención dos viños tostados, o proceso de sobremaduración por pasificación realízase por ventilación natural, en locais cubertos e con adecuadas características de deseño, localización e orientación. O período de secado ten unha duración mínima de tres meses, durante os cales se realizan os controis necesarios para evitar perdas na calidade do produto, permitíndose o emprego de compostos con xofre, autorizados polo Consello Regulador.

Ao comezo do proceso de elaboración, o mosto terá un contido mínimo de azucres de 300 gramos por litro. No proceso de elaboración emprégase a tecnoloxía máis apropiada para a obtención de viños de calidade, permitíndose un rendemento máximo de 40 litros de viño por cada 100 quilogramos de uva pasa. Tras a fermentación, o viño pasa por un proceso de maduración en cubas de madeira de carballo ou cerdeira, de tal xeito que o tempo total de contacto coa madeira, incluíndo, de ser o caso, o investido na fermentación, non sexa inferior a seis meses. Logo disto, a súa maduración en botella non será inferior a tres meses.

Etiquetaxe:

Nas etiquetas de viños embotellados figurará sempre a mención "Ribeiro", así coma o logotipo da denominación de orixe.

Calquera que sexa o tipo de envase en que se expidan os viños para o consumo, irán provistos de precintos de garantía ou contraetiquetas numeradas expedidas polo Consello Regulador, que se deberán colocar na mesma adega, de acordo coas normas e de forma que non permitan unha segunda utilización.