Gastronomia de Galicia 

Rías Baixas

 

<< volver

Elaboración e etiquetaxe

Técnicas de elaboración.

Na produción do mosto séguense as prácticas tradicionais, aplicadas cunha tecnoloxía orientada cara á mellora da calidade do produto final.  Aplicaranse presións adecuadas para a extracción do mosto e do viño e a súa separación do bagazo, de forma que o rendemento non sexa superior  a setenta litros de viño por cada cen quilogramos de uva para todas as variedades brancas. No caso das variedades tintas o rendemento non é superior a setenta e dous litros de viño por cada cen quilogramos de uva. Estes límites poden ser modificados excepcionalmente en determinadas campañas.

En particular, prohíbese, para a elaboración de viños protexidos pola denominación de orixe Rías Baixas, a utilización de prensas coñecidas como "continuas", nas que a presión é exercida por un parafuso de Arquímedes no seu avance sobre un contrapeso.

Para a extracción do mosto non poden utilizarse sistemas que danen os compoñentes sólidos do acio, quedando prohibido o emprego de máquinas de prensa ou centrífugas de eixo vertical e alta velocidade.

Etiquetaxe:

Nas etiquetas de viños embotellados figura sempre a mención Rías Baixas ademais dos datos que, con carácter xeral, determínanse na lexislación aplicable. Nos viños protexidos pola denominación de orixe Rías Baixas será obrigatoria a indicación do ano da súa colleita.

Para que os viños amparados poidan levar na etiquetaxe o nome dunha das subzonas, será condición necesaria que a materia prima proceda integramente dela e que a elaboración se realice no seu interior. Antes de porse en circulación as etiquetas ou calquera elemento identificador da botella, deben ser autorizadas polo Consello Regulador. 
 

sumario

relacionados

festas

 

Información seleccionada pola Academia Galega de Gastronomía