Gastronomia de Galicia 

«Queso Tetilla»

Queixo Tetilla
 

<< volver

Produción

Métodos de obtención:

A coagulación provócase con extracto de callo animal exclusivamente, e pódense empregar cepas autóctonas de Streptococcus lactis e St. Cremoris, aprobadas polo Consello Regulador.

A temperatura de coagulación oscilará entre 28 ºC e -32 ºC. Despois do callado, córtase a pasta ata chegar a un gran do tamaño dun garavanzo; a seguir, realízase un lavado da callada con auga natural para baixar a súa acidez ata os 4-6 ºDornic. Finalmente, efectúase requéntase lixeiramente con auga a unha temperatura superior en dous graos á temperatura de callado.

O moldeado faise en moldes de dimensións e forma adecuadas para conseguir a presentación característica e os tamaños que se describiron.

O prensado durará un mínimo de tres horas, a unha presión variable segundo a súa duración.

O salgado faise por inmersión en salmoira dunha concentración de entre 17 º e 18 º Baumé e durante un máximo de 24 horas. Os queixos amparados pola denominación terán un período mínimo de maduración de sete días, contados a partir da finalización do salgado, someténdose durante este tempo ás prácticas de volteo e limpeza necesarias para que adquiran as súas peculiares características.

Zona de produción:

A zona de produción de leite para a elaboración de "Queixo Tetilla" comprende todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. Dentro deste territorio, os elaboradores de "Queixo Tetilla" utilizan sempre leite procedente das razas Frisona, Pardo Alpina e Rubia Galega, alimentadas segundo prácticas tradicionais. Todo o leite empregado na elaboración procede exclusivamente de ganderías establecidas na zona de produción e controladas polo Consello Regulador.

Sumario

Relacionados

Festas

  • Feira do Queixo de Tetilla· Friol (Lugo)· Terceiro domingo de marzo

 

Información seleccionada pola Academia Galega de Gastronomía