«Lacón Gallego»

Consello Regulador da I.X.P.

Consello Regulador da I.X.P. "LACÓN GALEGO"
Recinto Ferial. c/ El Palomar, s/n.
27002 - LUGO

Tel.:  982 243 957
Correo electrónico: info_arroba_crlacongallego.com
Web: www.crlacongallego.com