Gastronomia de Galicia 

Licor de Herbas de Galicia

Licor de herbas de Galicia

INDICACIÓN XEOGRÁFICA: "Licor de Hierbas de Galicia" / "Licor de Herbas de Galicia" 

Bebida espirituosa tradicional elaborada en Galicia a partir de augardente amparada na I.X. Orujo de Galicia / Augardente de Galicia e alcohol etílico de orixe agrícola, mediante maceración das herbas que o caracterizan en alcohol, e/ou destilación do bagazo en presenza das herbas.

Deberá posuír un contido en azucres inferior a 100 gr/l. A súa graduación alcohólica oscila entre o 20 % e o 40 % do volume.

 

<< retorno